Training

Halal Eksekutif Profesional

(Diperakui oleh: HBP JAKIM).
10 Hari / 70 Jam

Kursus Eksekutif Halal telah diperkenalkan oleh Jakim sebagai salah satu syarat dalam permohonan pensijilan halal. UNITI HALAL CENTRE (UHAC) adalah pusat latihan halal yang telah diiktiraf oleh Halal Professional Board (HPB) JAKIM.   Modul Eksekutif Halal ini merangkumi segala aspek berkaitan persijilan halal.  Antaranya Pengurusan Persijilan Halal, Sistem Jaminan Halal dan Pengauditan Halal.

Seminar Persediaan Ke Arah Persijilan Halal

Tempoh Seminar 1 hari
Kursus ini secara amnya melibatkan komitmen oleh semua individu dalam industri. Bermula dari peringkat pengendali ke tahap pengurusan. Kepentingan kursus ini kepada industri adalah bahawa ia akan memberikan pendedahan asas tetapi sangat penting bahawa setiap individu akan bekerjasama.

Kursus Sistem Pengurusan Jaminan Halal

Tempoh Kursus 2 hari
Kursus HAS adalah suatu eksposisi bagaimana secara khusus pengendalian proses halal atau kerja halal tertentu dan mengambil kira aspek penggunaan bahan-bahan yang sukar diklasifikasikan sebagai halal, tetapi dapat memenuhi persyaratan pensijilan halal Malaysia. Ia mempunyai kesan positif yang sangat tinggi terhadap industri kerana industri dapat membuktikan bahawa setiap bahan adalah selamat untuk digunakan.

Islamic Cleansing Practise (SERTU) Training

Tempoh Latihan 2 hari      Amalan sertu (samak) adalah sebahagian daripada elemen piawaian persijilan halal.   Justeru, UHAC menyediakan latihan Sertu bagi membimbing peserta tentang bagaimana  melaksanakan penyucian Sertu mengikut hukum syarak dan piawaian persijilan halal.

Bengkel Pengauditan Halal

Tempoh Bengkel 2 hari
Latihan ini amat penting bagi juruaudit halal dalaman untuk mengetahui tentang syariah mengikut prosedur persijilan, menentukan halal dan bukan halal. Industri sangat memerlukan latihan ini jika mereka telah disahkan sebagai pengilang halal, dan untuk memastikan pelaksanaan mematuhi Standard Malaysia (MS) dan Prosedur Manual Persijilan Halal Malaysia (MPPHM).

Pelatih Kami

Wan Ahmad Fikri Bin Wan Aziz

Trainer.

Experience: 3 Years
Expertise:Quality management and halal pratices

Nur Athirah Binti Saidi

Trainer.

Experience:5 Years
Expertise: Halal Management and pharmaceutical industry

Nur Salihah Binti Buang

Trainer.

Experience: 2 years
Expertise: Halal Management

Siti Hasmah Binti Ab Razab

Trainer

Experience: 3 years
Expertise: Food Service and Halal

Ahmad Aminurrashid Bin Abd Aziz

Trainer

Experience: 9 years
Expertise: Food Service and Halal

Siti Hardiyanti Ben

Trainer.

Experience: 3 years
Expertise: Halal Standards and Conformance Infrastructure

MOHD JABAL Bin ABDUL RAHIM

Trainer

Experience: 5 years
Expertise: Food Service and Halal

MAHELLAH BINTI OMAR

Trainer

Experience: 6 years
Expertise: Food Service and Halal