UNITI HALAL CENTER

Perkhidmatan kami

Pengauditan Halal
Dalaman

Sesetengah industri halal mengambil inisiatif untuk menggunakan juruaudit luaran untuk mencari sebarang ketidakpatuhan akan menyebabkan permohonan halal ditolak. Ini adalah sangat penting untuk menentukan faktor mana yang harus diselesaikan atau diubah sebelum sesi pengauditan akan datang oleh JAKIM atau KKM. Uniti Halal Centre mempunyai pakar dalam pengalaman audit halal dan juga memberi nasihat untuk membantu industri halal.

SERTU untuk Industri (Kaedah Pembersihan Muslim)

Pusat Halal Uniti mempunyai lebih banyak krew profesional di SERTU untuk industri. Sebarang industri boleh memohon perkhidmatan ini untuk memastikan semua peralatan seperti mesin kami dilindungi daripada Najs Mughallazah (Babi dan Anjing atau apa-apa yang berkaitan). Itulah juga salah satu keperluan JAKIM untuk mempergunakan pensijilan halal.

Kepakaran Kami

Latihan Halal Executive

Modul Program Latihan Halal dari JAKIM dan latihan dalam tempoh 10 hari. Ini untuk meningkatkan tahap pemahaman Halal dan membangunkan sumber-sumber dalam industri Halal.

Perundingan Halal

Ia adalah sebahagian daripada tanggungjawab UHAC untuk memupuk industri di Malaysia dengan maklumat terkini dan tepat mengenai perniagaan dan trend pengguna. Untuk mencapai matlamat tersebut, UHAC telah menubuhkan perkhidmatan perundingan profesional mewah untuk PKS dan usahawan dalam meningkatkan perniagaan halal mereka,

Perkhidmatan Sertu & Sijil Halal

Amalan pembersihan Islam (Sertu) adalah bahagian penting dalam skop halal bagi pengeluar dalam industri makanan dan logistik. Modul merangkumi kepentingan, keperluan SERTU untuk pensijilan dan pemprosesan halal serta logistik dalam pengeluaran makanan halal.