UNITI HALAL CENTER

"Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa Muda sebelum masa tua,masa sihat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum fakir, masa lapang sebelum masa sibuk dan masa hidup sebelum mati."

uniti halal centre

Persijilan halal boleh memberi banyak manfaat kepada organisasi seperti:
Pematuhan terhadap keperluan Syariah (berkaitan dengan Halal), Peningkatan akses kepada pasaran eksport di negara-negara Muslim, Pertumbuhan perniagaan yang berpotensi, pensijilan Halal menunjukkan keselamatan makanan bagi umat Islam dan bukan Muslim, Tidak ada kehilangan pasar / konsumen bukan Islam, Pembezaan dari pesaing anda, Jaminan keselamatan makanan, Kepuasan pelanggan.

MISI

Menyediakan perkhidmatan dan penyelesaian terbaik, berpatutan dan cekap

VISI

menjadi pusat latihan halal terkemuka di malaysia dalam menyokong industri halal daripada pelbagai aspek keperluan seperti pembangunan sistem halal, kawalan material dan lain-lain

Dapatkan Hubungan Dengan Kami